1. Giới thiệu xe sơ mi rơ moóc xương

Xe sơ mi rơ moóc xương là loại xe sơ mi rơ moóc chở container, và vì chuyên dùng để chở container nên cấu tạo của loại xe sơ mi rơ moóc này thường đơn giản để tiết giảm chi phí. Xe sơ mi rơ moóc xương được hình thành từ bộ khung xương với 2 dầm chịu lực chính, được kết nối với nhau thành 1 hệ khung chắc chắn, các khóa (gù) được bố trí trên những tay đòn kết nối với dầm chính, đảm bảo vừa khớp với các loại container. Xe sơ mi rơ moóc xương thường có kích thước phù hợp với các kích thước container tiêu chuẩn như 20ft, 40ft, 45ft, 48ft. 

Xem thêm: Cấu tạo cơ bản của xe sơ mi rơ moóc

2. Công dụng

Như đã nói ở trên, xe sơ mi rơ moóc xương chuyên dùng để chở các loại container có kích thước 20ft, 40ft, 45ft, 48ft. Và để tối ưu hóa khả năng linh hoạt của xe sơ mi rơ moóc, số lượng khóa (gù) được thiết kế để linh hoạt chở được 1 hoặc nhiều loại container khác nhau. Ví dụ: SMRM 40ft 8 khóa có thể chở được 1 container 40ft, hoặc 1 container 20ft, hoặc 2 container 20ft.