Dòng xe tải Thaco Foton đến từ Trung Quốc - bao gồm các dòng xe như xe tải Thaco Ollin, Xe tải Thaco Foton Auman, xe đầu kéo Auman